Comet_

34 teksty – auto­rem jest Co­met_.

' Nasze życie jest jak pa­leta barw, każdy poz­na­ny człowiek po­zos­ta­wia na niej ja­kiś kolor. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 4 stycznia 2011, 10:30

' Kiedy do­wiadu­jemy się, że naj­bliższa nam oso­ba umiera, to nie ona boi się naj­bar­dziej, lecz my. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 grudnia 2010, 16:27

' Zam­knij oczy i zo­bacz jak Two­je marze­nia stają się rzeczywistością. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 30 listopada 2010, 14:34

`Życie to białe płótno. To ja­kie ko­lory będzie miało i ja­ki ob­raz się na nim po­jawi za­leży w dużej mie­rze od nas samych. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 21 października 2010, 10:48

`Cza­sami mam ocho­te zam­knac mo­je wspom­nienia w szuf­la­dach sta­rej sza­fy, ale za­raz us­wiada­miam so­bie, ze to mo­ja przeszlosc, kto­ra uczy­nila mnie tym kim jes­tem dzisiaj.` 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 sierpnia 2010, 22:11

` Po­noc ludzie skla­daja sie z dob­rych i zlych cech ... Bog jest ideal­nie dob­ry ... A Sza­tan zly ... A ona? Od daw­na wyp­ra­na z uczuc i emoc­ji nie mo­ze juz na­zywac sie czlo­wiekiem ... Wciaz nie wie ja­ka jest nap­rawde i po omac­ku szu­ka od­po­wie­dzi, kto­rej nig­dy nie uzys­ka ... ` 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 sierpnia 2010, 19:56

` Ludzie w dzi­siej­szych cza­sach tak często wkładają mas­ki, że sa­mi za­pomi­nają, które ich 'Ja' jest tym praw­dzi­wym ... ` 

myśl
zebrała 26 fiszek • 7 sierpnia 2010, 13:44

' Za­myka­jac sie w so­bie, wo­la o po­moc ... ' 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 sierpnia 2010, 14:38

'Le­piej fal­szo­wac z us­mie­chem, niz spiewac jak slo­wik ze lza­mi w oczach . 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 sierpnia 2010, 19:29

"Codzien­nie przeglądam się w lus­trze włas­nych słabości." 

myśl
zebrała 30 fiszek • 8 lipca 2010, 08:31

Comet_

"Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie ... "

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Comet_

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność